Enkel, användbar miniräknare gratis på Microsoft store för Windows 8 och 10.

Enkel användning
Efter uppstart så kan du använda siffertangentbordet eller välja med mus eller fingrarna om du har skärm med val.

Lista med alla resultat
All dina operationer samlas i resultatlistan. Du kan följa dina beräkningar hela tiden.

I beräkningen kan du välja tidigare resultat från listan
När du håller på att göra en beräkning så är det möjligt att också välja ett tidigare resultat från listan. Du har 2 alternativ: Välj ett värde och den förs över eller med dra-och-släpp för över värdet.

Välj många rader i resultatlistan
Därefter kan du summera eller utföra de 4 operationerna på listan du valt. Observera att det första värdet alltid är det som programmet börjar med. Har du 1, 2 och 3 där du väljer först 3 och sedan 1, samt därefter trycker på minus. Då får du resultatet 3 – 1 = 2.

Snabbtangenter
F1          Hjälp och Om…
F2         Inställningar
F3         Stäng av eller på resultatlistans synlighet
F4        Ta bort alla val från resultatlistan
F5        Rensa resultatlistan och inmatningsfältet (Nystart)
Esc      Rensa resultatlistan och inmatningsfältet (Nystart)
Back   Ta bort senaste slagna tecken eller allt om resultat existerar

Minne för lagring av ditt viktigaste resultat
Du kan använda minnet (m:) för att lagra positiva (m+) eller negativa (m-) resultat. Vill du använda resultatet i din beräkning så nyttja (mr) och om du vill rensa och nollställa minnet så använd (mc).
Det går bra att välja många tal från resultatlistan och trycka (m+) och (m-) för att summera eller subtrahera in i minnet. Då utgår programmet från befintligt värde och lägger till eller drar ifrån alla valda rader i listan.

Kopiera till klippboken
Alla resultat i listan kan kopieras in i klippboken. Programmet tar bort operationerna och listar alla rader som siffror. Då kan du enkelt klippa in resultatet i något annat program som Notebook, Word, Excel eller Google Docs.

Klistra in från klippboken
En av de starkaste möjligheterna är att du kan klippa in alla resultat från andra program som du klippt in i klippboken direkt in i resultatlistan. Exempel är om du har många texter och siffror i Excel så kan du enkelt klippa in siffrorna in i resultatlistan. Därefter kan du välja rad för rad och börja operera med värdena. Kopierar du resultatlistan och klipper in den igen så rensar du upp operationerna vilket ibland kan vara passande.

Swedish_get-it-from-MS
Swedish_Get_it_Win_10